Libosad

Sbírka rostlin

Celkový počet použitých taxonů v Libosadu se pohybuje v rozmezí 1100 dřevin a 300 trvalek. Přes takto vysoká čísla se nejedná o pouhou sbírku rostlin, ale jejich uplatnění má širší kompoziční a pedagogický význam a souvislosti.

Sbírka rostlin v Libosadu je jako živý organismus, neustále se proměňuje a vyvíjí a průběžně jsou dosazovány nové či zajímavé taxony či nahrazováni neprosperující jedinci. Dlouhodobě a systematicky tak

je budována sbírka okrasných rostlin, s nimiž se studenti potřebují seznámit a odnést si cenné poznatky do praxe. Studenti krajinářské architektury tak získají přehled o šíři prostředků a možnostech, jež jsou k jejich tvůrčí činnosti využitelné.

Texty: Ing. Jana Halamová, Ph.D., Ing. Lucie Miovská, Ph.D., prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,

Fotografie: Ing. Lucie Miovská, Ph.D., Ing. Jana Halamová, Ph.D., fotografie z dronu Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.