Libosad

Didaktický kontext

Hlavní a nosnou myšlenkou celého řešení Libosadu je vytvořit pedagogické zázemí pro výuku širokého portfolia předmětů, znalostí a klíčových kompetencí zejména pro obor zahradní a krajinářské architektury.

V Libosadu jde o ukázku způsobu přemýšlení nad prací s rostlinným materiálem, jeho výrazem, účinností, ale i funkcemi. Nedílnou součástí je demonstrace kompozičních principů, prostorového řešení a nástrojů používaných v krajinářské architektuře. Součástí didaktického kontextu jsou i praktické, modelové ukázky špičkových i osvědčených technologií a materiálů, které se stále rozšiřují (např. typologie mlatových ploch apod.).

Přímá návaznost Libosadu na výukové prostory univerzity umožňuje každodenní teoretickou výuku i zkoušky, probíhají zde výzkumné projekty, odborné praxe. Sortiment rostlin je dynamicky měněn a dosazován tak, aby se udržel krok se současnými trendy, sledují a vyhodnocují se tak i zcela nové kultivary a perspektivní dřeviny nejen pro výsadby např. v městském prostředí, ale i s ohledem na jejich budoucí prosperitu v časech klimatické změny. O Libosad pečují studenti, udržují ho ve špičkové formě a sami zde získávají cenné zkušenosti a prožitky.

Přesto, že některé části sbírky teprve čeká realizace, již nyní se Libosad zásadně podílí na kvalitě studia na katedře zahradní a krajinné architektury. Unikátní pojetí arboreta i jeho příslušnost ke kampusu České zemědělské univerzity v Praze z něj činí ojedinělou součást vyhrazené sídelní pražské zeleně. Přítomnost podobných pracovišť vychovávajících a zásadně zvyšujících kvalitu absolventů vysokých škol má celospolečenský dopad, v případě Libosadu na tvorbu kvalitního prostředí zahrad a veřejných prostranství měst i krajiny.

Texty: Ing. Jana Halamová, Ph.D., Ing. Lucie Miovská, Ph.D., prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,

Fotografie: Ing. Lucie Miovská, Ph.D., Ing. Jana Halamová, Ph.D., fotografie z dronu Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.