Libosad

Didaktický kontext

Hlavní myšlenkou řešení Libosadu je vytvořit pedagogické zázemí pro výuku zahradní a krajinářské architektury a souvisejících oblastí poznání.

Více informací

Kompoziční řešení

V Libosadu jde o ukázku přemýšlení nad prací s rostlinným materiálem, jeho výrazem, proměnlivostí i funkcemi. Nedílnou součástí je demonstrace kompozičních principů, používaných v krajinářské architektuře.

Více informací