Libosad

Areál ČZU

Krajinářské úpravy kampusu České zemědělské univerzity v Praze byly zahájeny v roce 1961 souběžně s výstavbou budov univerzity. Areál tehdy vznikal na místě řepného pole zcela bez dřevinné vegetace. Založení soustavy zeleně mělo proto tři klíčové funkce: vytvořit mikroklimaticky a obytně kvalitní a kultivované prostředí pro studenty a zaměstnance univerzity, důstojně reprezentovat univerzitu navenek a zajistit demonstrační prostor pro rozvíjející se výuku oboru zahradní a krajinářské architektury, což se projevilo v širším než obvyklém sortimentu vysazovaných dřevin a zejména v sofistikovaném a propracovaném návrhu kompozičních principů a tematických celků areálu.

Autorem návrhu i realizace výsadeb se stal profesor Jiří Mareček, který s velkým osobním nasazením a velkorysou vizí koncipoval a realizoval ozelenění 25 hektarového areálu a vytvořil zde posupně 21 promyšlených a provázaných tematických celků, jejichž důvtipnost můžeme i přes následné velké, zejména stavební úpravy kampusu, obdivovat dodnes. Jmenujme především reprezentativně pojatý vstup do areálu se stromovou bránou a uplatněním principu dojmové gradace, osobité a speciálně laděné výsadby ve výhledech z jednotlivých poslucháren fakult, vegetační rámec, sjednocující a vymezující kampus univerzity, rozárium a umístění dřeviny s lehkým stínem (nejkrásnější právě v období promocí) v blízkosti auly, aby tak každý absolvent ČZU měl krásnou vzpomínku v podobě fotografie s důstojným kvetoucím pozadím apod.

V roce 2006 se další významnou částí areálu stal právě Libosad.

Texty: Ing. Jana Halamová, Ph.D., Ing. Lucie Miovská, Ph.D., prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,

Fotografie: archiv ČZU

Areál ČZU v době výstavby (1965)

Areál ČZU v době výstavby (1965)

Jak šel čas

  • 1906
  • 1920
  • 1947
  • 1952
  • 1961
  • 2006
  • 2010
  • 2016
  • 2019
  • 2021

1906

zřízení zemědělského odboru při České vysoké škole technické (ČVŠT) a tím počátek historie naší školy

1920

zemědělský odbor přeměněn na Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství (VŠZLI) Českého vysokého učení technického (ČVUT)

1947

zrození vysokoškolské výuky komplexně pojatého zahradnictví na VŠZLI

1952

zřízena samostatná Vysoká škola zemědělská v Praze

1961

založení areálu dnešní ČZU na Suchdole a souběžně návrat k původní šíři výuky zahradnictví včetně květinářství a sadovnictví

2006

založení Libosadu

2010

vysazení památného liliovníku tulipánokvětého u příležitosti 80. narozenin prof. Marečka

2016

druhá fáze úprav v Libosadu

2019

výsadba Stromu studentů k 30. výročí sametové revoluce a Libosad poprvé otevřen veřejnosti v rámci festivalu Open House Praha

2021

třetí fáze úprav Libosadu, zbudování nového vstupu