Libosad

Are8l 4YU

Areál ČZU

Krajinářské úpravy kampusu ČZU byly zahájeny v 60. letech 20. století a zahrnují mnoho promyšlených a vzájemně provázaných témat, tvořících dodnes unikátní celek.

Více informací

Are8l 4YU

Libosad

Libosad byl po roce 2006 realizován jako specializované pracoviště, zaměřené na uplatnění okrasných rostlin. Jeho utváření proto probíhá průběžně dodnes.

Více informací