Libosad

Libosad

Libosad vyprojektoval, stejně tak jako ozelenění celého areálu ČZU, prof. Ing. Jiří Mareček, CSc. Realizace započala v letech 2006-2008 a ujal se jí jeho spolupracovník Jan Mejstřík.

Na zanedbaném, zapomenutém místě v západní části areálu vzniklo během tří let unikátní dílo. Původně se v místě nacházela jáma po těžbě písku, která byla později zavezena skládkou komunálního odpadu o mocnosti cca 15 – 20 m. Ta byla pouze překryta cca metrovou vrstvou půdy. Důležitá proto byla příprava půdy před založením i zvolené technologie, zajišťující dlouhodobou perspektivu výsadeb. Většina plochy arboreta je tak mimo jiné příkladem rekultivace devastované plochy.

Postupně byly realizovány výsadby ze sortimentu, který byl poctivě a s velkým nasazením prof. Jiřího Marečka a Jana Mejstříka vybíraný z okrasných školek z celé republiky. Doplňování a aktualizace sortimentu probíhá průběžně dodnes.

Texty: Ing. Jana Halamová, Ph.D., Ing. Lucie Miovská, Ph.D., prof. Ing. Jiří Mareček, CSc.,

Fotografie: Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ph.D., fotografie z dronu Ing. Miloslav Petrtýl, Ph.D.

„Název Libosad, čili sad libosti a krásy – základní hodnoty zahradní a krajinářské architektury – jsem zvolil jako projev úcty k našim nadšeným a obětavým zahradnickým předkům, kteří byli tvůrci sadů pro libost, označovaných od 18. století jako libosady.“

Image
Prof. Jiří Mareček
zakladatel Libosadu

prof. Mareček sází památný liliovník

Výsadba liliovníku v roce 2010